Bhutan

สัมผัสกับประเทศภูฏาน ทิพย์พิมาณแห่งวัฒนธรรม ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ประเทศเล็ก ๆ อันเงียบสงบที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัย  โดยยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัฒนธรรมของที่ประเทศนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อตามหลัก พุทธศาสนา ทำให้คนที่นี่ใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่าย มีน้ำใจและรักสงบ การดำเนินชีวิตของชาวภูฎานนั้นไม่ใช่อยู่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  หากแต่ความสุขมวลรวมประชาชาติ และนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด


สอบถามรายละเอียด หรือสนใจโปรแกรมอื่น ติดต่อได้ที่
AnnaluxxTh   Annaluxx
02-2662-900 หรือ 089-451-5396

BHUTAN ทิพย์พิมาณแห่งวัฒนธรรม ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง 13-17 เมษายน 2560