Japan

นำท่านท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น กับโปรแกรมทัวร์หลากหลายรูปแบบหลากหลายเมือง อาทิ โตเกียว โอซาก้า นาโงย่า ฟูกูโอกะ ฮอกไกโด และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในญี่ปุ่น อีกหลายแห่งเดินทางได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหนๆ ทางบริษัทยังรับจัดโปรแกรมเดินทางหลากหลายเส้นทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปทั้งแบบแพคเกจทัวร์ แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวดูงานสัมมนา หรือจัดประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งในแบบราคาประหยัดและแบบพรีเมี่ยม


สอบถามรายละเอียด หรือสนใจโปรแกรมอื่น ติดต่อได้ที่
AnnaluxxTh   Annaluxx
02-2662-900 หรือ 089-451-5396

NRT09 STRONG PINKMOSS IN TOKYO 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ
ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ
ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์
อิสระช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     27,900.-

NRT12 SPARKLING PINKMOSS IN TOKYO 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
• เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
• ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
• ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ
• ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์
• ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
• ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     28,900.-

NRT13 EXCLUSIVE FLOWER IN TOKYO 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ล่องเรือโจรสลัด
ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์
ชมความงามของดอกวิสทีเรีย ณ สวนดอกไม้อะชิคากะ
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     29,900.-

NRT14 EXCELLENT PINKMOSS TOKYO OSAKA 6 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดพฤษภาคม – มิถุนายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ
ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์
ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดังใจกลางเมืองชินจูกุ – ชินไซบาชิ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     35,900.-

HOK14 HAPPINESS PINKMOSS IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
อาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ากับความงามของเมืองโอตารุ
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์
ประทับใจกับความสวยงามของสวนดอกทิวลิปนับล้านดอก
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอุสุซาน + สวนหมีสีน้ำตาล โชวะชินซัง + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ชมทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส+สวนดอกทิวลิป

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     39,900.-

HOK 15 PINKMOSS FESTIVAL IN HOKKAIDO    5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ
ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ หมู่บ้านราเมน
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์
ประทับใจกับความสวยงามของสวนดอกทิวลิปนับล้านดอก
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด
เล่นสกี + นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอุสุซาน + สวนหมีสีน้ำตาล โชวะชินซัง + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ชมทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส+สวนดอกทิวลิป

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     45,900.-

HOK16 GRAND PINKMOSS FESTIVAL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
• เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
• ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ
• ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
• ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ หมู่บ้านราเมน
• ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์
• ประทับใจกับความสวยงามของสวนดอกทิวลิปนับล้านดอก
• ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO
• อิสระ เต็มวัน ช้อปปิ้งจุใจที่ JR TOWER
• เล่นสกี + นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอุสุซาน + สวนหมีสีน้ำตาล โชวะชินซัง + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
•  ชมทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส+สวนดอกทิวลิป        

ราคาเริ่มต้น/ท่าน    49,900.-

HOK17 FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด
ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ลิ้มรสราเมนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของแต่ละเมืองที่หมู่บ้านราเมน
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค  ดื่มด่ำกับความงดงามของเมืองโอตารุ
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอุสุซาน
สวนหมีสีน้ำตาล โชวะชินซัง
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั่วเขา

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     39,900.-

HOK18 BEAUTIFUL IN HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง 
ตลอดเดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2560

เส้นทาง/จุดเด่น
• เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
• ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ
• ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั่วเขา
• เยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด
• เล่นสกี + นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอุสุซาน
• สวนหมีสีน้ำตาล โชวะชินซัง
• บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
• ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์         

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     57,900.-

HOK19 COLORFUL IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั่วเขา
เยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาอุสุซาน
สวนหมีสีน้ำตาล โชวะชินซัง
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์

ราคาเริ่มต้น/ท่าน    61,900.-

KIX16 SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์
ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
ประทับใจกับกำแพงหิมะ+ชมเส้นทางสายมรดกโลก

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     39,900.-

KIX17 FRESH OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     30,900.-

NG001 GREAT TAKAYAMA JAPAN APLS 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
16-20, 23-27 พฤษภาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ประทับใจกับความมหึมาของกำแพงหิมะและสำผัสกับเส้นทางธรรมชาติ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เก็บภาพประทับใจกับบ้านทรงกัสโซ
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก ณ โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
แช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่นแท้
เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ  พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้  46 กก
บินตรงลงนาโกย่า ไม่เหนื่อย

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     39,900.-