Russia

นำท่านบินสู่ดินแดนหมีขาว ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ  เช่น กรุงมอสโก
กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์เซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ อีกหลากหลาย ประเทศรัสเซียเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของทวีปยุโรป พร้อมกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
มาเยือนดินแดนรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเรามีความพร้อมในการบริการ
ด้วยโปรแกรมแพคเกจทัวร์พรีเมี่ยมในราคาประหยัด  คุณภาพดี


สอบถามรายละเอียด หรือสนใจโปรแกรมอื่น ติดต่อได้ที่
AnnaluxxTh   Annaluxx
02-2662-900 หรือ 089-451-5396

DME02 HILIGHT RUSSIA 7 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

03-09, 05-11, 07-13, 10-16 กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
• นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
• ชมห้องกว่า 100 ห้อง ที่พระราชวังแคทเธอรีน
• เข้าพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส และพระราชวังฤดูหนาว
•  ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่ามหาวิหารที่สวยงามที่สุด
•  เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ได้ 50%

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     54,900.-

DME08  RUSSIA SHOCK PRICE 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
20-25, 23-28 มกราคม 2561
31 ม.ค.-05 ก.พ. 2561
03-08, 06-11, 12-17, 13-18, 17-22 กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
• ชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับสุนัขรถเลื่อน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     29,999.-

DME09  WONDER OF RUSSIA 8 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
20-27 กุมภาพันธ์ 2561
24 ก.พ.–03 มี.ค., 27 ก.พ.–06 มี.ค  2561
03-10, 06-13, 10-17, 13-20, 20-27 มีนาคม 2561
28 มี.ค.- 03 เม.ย. 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
• ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
• นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
• ชมห้องกว่า 100 ห้อง ที่พระราชวังแคทเธอรีน
• พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส และพระราชวังฤดูหนาว
• ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค มหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก

• เช้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     46,999.-

DME12 AURORA IN RUSSIA 6 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
22-28, 24-30 มกราคม 2561
29 ม.ค.-04ก.พ. 2561
07- 13, 12-18, 14-20, 17-23, 19-25, 21-27 กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
• ล่าแสงเหนือออโรร่า 2 คืน เต็มๆ ที่เมืองเมอร์นานสค์
• ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ พร้อมนั่งรถเทียมลากเลื่อน
• ชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
• เช้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
• ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     65,900.-

DME13 RU NICE AURORA RUSSIA 8 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
28 ม.ค.-04 ก.พ. 2561
04-11, 11-18, 18-25, 21-28 กุมภาพันธ์ 2561
04-11, 09-16, 12-19 มีนาคม 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
• ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
• ล่าแสงเหนือออโรร่า 2 คืน เต็มๆ ที่เมืองเมอร์นานสค์
• ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ พร้อมนั่งรถเทียมลากเลื่อน
• ชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
• เช้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     59,900.-