Russia

นำท่านบินสู่ดินแดนหมีขาว ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ  เช่น กรุงมอสโก
กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์เซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ อีกหลากหลาย ประเทศรัสเซียเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของทวีปยุโรป พร้อมกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
มาเยือนดินแดนรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเรามีความพร้อมในการบริการ
ด้วยโปรแกรมแพคเกจทัวร์พรีเมี่ยมในราคาประหยัด  คุณภาพดี


สอบถามรายละเอียด หรือสนใจโปรแกรมอื่น ติดต่อได้ที่
AnnaluxxTh   Annaluxx
02-2662-900 หรือ 089-451-5396

SQ01 GOOD MOMENT IN RUSSIA  6 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
21 – 26 พฤษภาคม 2560
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2560      
เส้นทาง/จุดเด่น
• ชมพระราชวังเครมลิน
• ชมพิพิทธภัณฑ์อาร์เมอรี่
• ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
ชมเมืองซากอร์ส
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
พิเศษ!!ทานอาหารไทยในกรุงมอสโคว์

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     35,900.-

TG01 DIRECT RUSSIA 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

เส้นทาง/จุดเด่น
• ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
• ชมพระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ชมเมืองซากอร์ส
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
วิหารเซนต์ซาเวียร์

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     33,900.-

TG05 RU WONDERFUL RUSSIA 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดพฤษภาคม – มิถุนายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
• ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
• พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว
• พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     45,900.-

EY01 RU ABSOLUTE RUSSIA 8 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม – กรกฏาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
• ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
ชมพระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     49,999.-