South Korea

สัมผัสบรรยากาศแดนกิมจิ เที่ยวชมเมืองสำคัญทางการท่องเที่ยวต่างๆ  เช่น โซลปูซาน แทจอน กวางจู  หรือจะตามรอยซีรี่เกาหลีที่เกาะนามิ เกาหลีใต้ คืออีกประเทศที่คนไทยหลายๆ คน ต้องไปให้ได้สักครั้ง ทางแอนนาลักซ์มีความพร้อมกับการเดินทางแบบ VIP หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงานสัมนา  งานประชุม งานอีเวนต์ ในราคาและบริการ ที่รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวัง


สอบถามรายละเอียด หรือสนใจโปรแกรมอื่น ติดต่อได้ที่
AnnaluxxTh   Annaluxx
02-2662-900 หรือ 089-451-5396

KR31 ICE FREEZING IN KOREA 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
19 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

เส้นทาง/จุดเด่น
สัมผัสปุยหิมะสีขาวบนลานสกีขนาดใหญ่
ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไปและกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
ไปไฟล์ทเช้า กลับไฟล์ทค่ำ

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     16,900.-

KR32 SNOW FISHING IN KOREA 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ดิสนีย์แลนด์เกาหลี
• ชมพระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลำดับที่สองของเกาหลี
สัมผัสปุยหิมะสีขาวบนลานสกีขนาดใหญ่
ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไปและกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
• ไปไฟล์ทเย็น กลับไฟล์ทดึก

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     17,900.-

KR33 FISHING & SKI IN KOREA 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
5 มกราคม -28 กุมภาพันธ์  2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ดิสนีย์แลนด์เกาหลี
• ชมพระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลำดับที่สองของเกาหลี
• 
สัมผัสปุยหิมะสีขาวบนลานสกีขนาดใหญ่
• ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
• ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
• เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
ไปไฟล์ทดึก กลับไฟล์ทเย็น
• นอนสกีรีสอร์ท

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     19,900.-

KR34 WINTER LIGHT IN KOREA 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
27
มีนาคม – 23 เมษายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
• เทศกาลประดับไฟสุดอลังการ
• สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
• บิน การบินไทย เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไปและกลับ
• โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
• นอนสกีรีสอร์ท

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     22,900.-

ICN01 FISHING SO COOL IN KOREA 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
10 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• สัมผัสปุยหิมะสีขาวบนลานสกีขนาดใหญ่
ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป และกลับ
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
ไปไฟล์ทดึก กลับไฟล์ทเย็น
เต็มอิ่มกับ SEAFOOD BUFFET

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     17,900.-

BUSAN PLUS + JOY SPRING 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• เดินทางโดยสายการบิน EASTAR JET
นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวปูซาน
ชมความสวยงาม ของหมูบ้านวัฒนธรรม คัมซอน
ชมเรือเต่าโบราณ หรือโคบุ๊คซอน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     10,900.-

BUSAN PLUS + JOY WINTER 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• เดินทางโดยสายการบิน EASTAR JET
นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวปูซาน
• ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอน
เล่นสกีที่ Eden Valley Resort

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     11,900.-

BUSAN PLUS + SPECIAL BLOSSOM 4วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทาง 26 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 เท่านั้น (ช่วงซากุระ)
เส้นทาง/จุดเด่น
• เดินทางโดยสายการบิน EASTAR JET
•  นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวปูซาน
• ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ
• ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     12,900.-

HOT PROMOTION JEJU SPRING 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• ชมความน่ารักของ Hello kitty
• ชิมชา และ ชมไร่ชาที่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วเกาหลี
• ชมน้ำตก ชอนจียอน
• ปั่น RAIL BIKE JEJU ชมธรรมชาติ และพันธุ์ไม้นานาชนิด
ชมปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     9,900.-

HOT PROMOTION JEJU WINTER  4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
ชมความน่ารักของ Hello kitty
ชิมชา และ ชมไร่ชาที่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วเกาหลี
ชมปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     9,900.-

KOREA PLUS + SPECIAL SPRING 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• เที่ยว Seoul Landmark ที่ใหม่ Lotte Seoul Sky
สวนสาธารณะ โซลโล 7017
เกาะนามิ ที่ทุกคนต้องไปเยือนสักครั้ง
 ช๊อปปิ้ง ฮงแด เมียงดง ดิวตี้ฟรี
ชมซากุระบาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     11,900.-

KOREA PLUS + SPECIAL WINTER 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• เที่ยว Seoul Landmark ที่ใหม่ Lotte Seoul Sky
สวนสาธารณะ โซลโล 7017
เกาะนามิ ที่ทุกคนต้องไปเยือนสักครั้ง
ช๊อปปิ้ง ฮงแด เมียงดง ดิวตี้ฟรี
สนุกสนานกับลานสกี

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     13,900.-