Taiwan

ไต้หวัน ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย เกาะแห่งอาหารเลิศรส ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสมนต์เสน่ห์และทัศนียภาพที่ตระการตาของดินแดนดอกเหมยที่คุณคาดไม่ถึง ตระการตาไปด้วยจุดชมวิวบนตึกสูง พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณอายุหลายพันปี เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือ พักผ่อนร่างกายด้วยการแช่น้ำแร่เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เดินช้อปปิ้ง รับประทานอาหารเลิศรส


สอบถามรายละเอียด หรือสนใจโปรแกรมอื่น ติดต่อได้ที่
AnnaluxxTh   Annaluxx
02-2662-900 หรือ 089-451-5396

TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN  5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     17,777.-

TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / ภัตตาคาร 200ล้าน / พระกระโดด กำแพง / อาหารซีฟู๊ด

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     20,777.-

TPE03 ICE FANTASTIC TAIWAN  4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป
เศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
นอนโรงแรม 5 ดาว 1 คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     21,900.-

TPE04 PARADISE IN TAIWAN  5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม  – สิงหาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
เศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา /  พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู๊ด

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     19,777.-

TPE05 MIRACLE IN TAIWAN 5 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
19 – 23 พฤษภาคม 2560, 02 – 06 มิถุนายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     21,777.-

TPE06 EXCUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     23,777.-

TPE08 EXCUSIVE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือน 01-04 พฤษภาคม 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
• ชมความสวยงามของดอกไม้กว่า 1,000 สายพันธุ์ ณ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา สู่หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
• ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
• ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     23,900.-

TPE09 GRAND TAIWAN  5 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
• ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
• ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
• ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
• นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     25,777.-

TPE10 SNOW ROMANCE IN TAIWAN  6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนพันปี
• นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
• สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน
• ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
• นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / ภัตตาคาร 200ล้าน / พระกระโดด กำแพง / อาหารซีฟู๊ด

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     21,777.-

TPE11 MAGICAL IN TAIWAN  5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนพันปี
นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / ภัตตาคาร 200ล้าน / พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู๊ด

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     18,777.-

TPE12 FAMOUS IN TAIWAN  4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
• ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
• ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
• ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
• นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     22,900.-