Taiwan

ไต้หวัน ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย เกาะแห่งอาหารเลิศรส ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสมนต์เสน่ห์และทัศนียภาพที่ตระการตาของดินแดนดอกเหมยที่คุณคาดไม่ถึง ตระการตาไปด้วยจุดชมวิวบนตึกสูง พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณอายุหลายพันปี เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือ พักผ่อนร่างกายด้วยการแช่น้ำแร่เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เดินช้อปปิ้ง รับประทานอาหารเลิศรส


สอบถามรายละเอียด หรือสนใจโปรแกรมอื่น ติดต่อได้ที่
AnnaluxxTh   Annaluxx
02-2662-900 หรือ 089-451-5396

TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
10 – 15, 15-20, 17-22, 18-23 มกราคม 2561,
22-27, 24-29, 25-30 มกราคม 2561,
29 ม.ค.–03 ก.พ. , 31 ม.ค.–05 ก.พ. 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     18,777.-

TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
เยือนอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
นอนโรงแรม 5 ดาว 1 คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     15,777.-

TPE04 ROMANCE IN TAIWAN  6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง
เยือนอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     18,777.-

TPE06 EXCUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
19-25 มกราคม 2561
25 ม.ค.-01 ก.พ., 02-08, 03-09 กุมพาพันธ์ 2561
23 ก.พ.-01 มี.ค., 24 ก.พ.-02 มี.ค. 2561
02-08, 03-09, 09-15, 10-16, 17-23 มีนาคม 2561

เส้นทาง/จุดเด่น
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     21,777.-

TPE08 TAIWAN BEST VALUE 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
 10-14, 13-17, 16-20, 17-21, 18-22 มกราคม 2561
20-24, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31 มกราคม 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
เที่ยวอุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
• ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
• ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     14,777.-

TPE09 PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2561
เส้นทาง/จุดเด่น
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
• ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
• นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
• พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ชาบูไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน     21,900.-