Vietnam

เวียดนาม ดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ติดชายฝั่งทะเลจีนใต้ แอนนาพร้อมที่จะพาคุณไปสัมผัสประเทศเวียดนาม ตั้งแต่เวียดนามทางตอนเหนือ เยือน สุสานโฮจิมินห์ สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ซาปา เวียดนามกลาง เส้นทางมรดกโลก เว้-ดานัง-ฮอยอัน นั่งเรือล่องแม่น้ำหอม และเวียดนามใต้  นครโฮจิมินห์ ตะลุยทะเลทรายมุยเน่ ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืนในแม่น้ำไซ่ง่อน


สอบถามรายละเอียด หรือสนใจโปรแกรมอื่น ติดต่อได้ที่
AnnaluxxTh   Annaluxx
02-2662-900 หรือ 089-451-5396

ZDAD24 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
02-04, 04-06, 09-11, 24-26 ส.ค. 2562
30 ส.ค.-01 ก.ย 2562
06-08, 15-17, 20-22, 21-23, 28-30
ก.ย 2562
04-06, 06-08, 12-14, 13-15 ต.ค. 2562
14-16, 15-17, 18-20, 21-22 ต.ค. 2562

เส้นทาง/จุดเด่น
เมืองดานัง เมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม
เมืองฮอยอัน เมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง
• ขอพร ศาลเจ้าโบราณ ศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ
วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมด้วยหินอ่อน สูงที่สุดในเวียดนาม
หาดหมีเคว หาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง
บานาฮิลล์ รีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ทางตะวันตกของดานัง
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
สะพานสีทอง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์
สวนดอกไม้แห่งความรักสไตล์ฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น/ท่าน    8,999   

ZHAN06I เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
26-29  ก.ค. 2562
09-12,
22-25 ส.ค. 2562
12-15, 26-29 ก.ย. 2562
11-14, 17-20, 24-27 ต.ค. 2562
07-10 พ.ย. 2562
05-08, 12-15, 19-22 ธ.ค.
31 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563
เส้นทาง/จุดเด่น
• เมืองซาปา ชมนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์
• หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา
ช้อปปิ้งที่ ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน “หลังคาอินโดจีน” โดยรถกระเช้าไฟฟ้า
เมืองฮานอย เมืองหลวงของราชวงศ์ลี้
สุสานโฮจิมินห์
เมืองนิงบิงห์ เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยนาข้าว และยอดเขา 99 ยอด
• ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา
เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล
ล่องเรือ อ่าวฮาลอง เบย์ สัมผัสความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง
ถ้ำสวรรค์ ภายในถ้ำมีหินงดงามรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน

ราคาเริ่มต้น/ท่าน    13,999